SHIFTING CONTEXTS II

Shifting Contexts II huwa proġett speċifiku tal-arti viżiva mmirat biex jesplora lir-rwol kritiku li għandha l-arti biex tirrispondi għal dinja li kontinwament qiegħda tinbidel u  tikkontribwixxi għal diskors kontemporanju. Shifting Contexts II jinkoraġġixxi artisti żgħażagħ biex jiżviluppaw proposta kreattiva li tirrispondi għat-tema tal-BIDLA. Dan jista’ jsir kemm individwalment jew bħala grupp ta ‘arti kollettiva li jikkostitwixxi sa 4 membri. Il-kreattività tinvolvi il-ħarsien lejn affarijiet familjari meħudin minn perspettiva kompletament ġdida u għaldaqstant Shifting Contexts II għal darb’oħra jaspira biex iħeġġeġ u ssostni dan l-approċċ filwaqt li fl-istess ħin jfittex ukoll li jippromwovi prattiċi kollaborattivi fl-arti. Il-parteċipanti għandhom juru li rrispondew għat-tema permezz ta ’riċerka bbażata fuq il-prattika li tesplora approċċi innovattivi għat-teħid ta’ tifsiriet li jippermettu li joħorġu interpretazzjonijiet differenti.

GĦAL MIN JAPPELLA?

Applikanti li għandhom bejn id-19 u t-30 sena b’ Karta tal-Identita’ Maltija jew permess ta’ residenza. 

 

A joint collaboration with

X’INHUMA L-BENEFIĊĊJI?

L-artisti / kollettivi magħżula jirċievu onorarja li sservi bħala  appoġġ fix-xogħol tagħhom

Il-proġetti, inklużi aspetti tal-proċess ta’ riċerka kreattiva, se jiġu ppreżentati f’wirja fi Spazju Kreattiv, il-Belt Valletta.

L-aħjar xogħol se jingħata 600 EUR bħala premju u l-artisti involuti jingħataw appoġġ biex iwaqqfu wirja dedikata għalijom, aktar tard fi Spazju Kreattiv.

KIF NISTA’ NKUN PARTI MINN DAN IL-PROGRAMM?

Għeluq tas-Sottomissjoni: 30 ta’ Settembru 2021