Noah Jordan (Kanada)

Artist f’Residenza, 2021


Dwar il-Project

Microtonal Flute and Voice Recording Project

Winds / Irjieħ huwa xogħol għal flawtijiet u vuċijiet multipli. Il-proġett għandu l-għan li jesplora l-intersezzjonijiet bejn is-settijiet tat-tonalità, l-armonija mikrotonali, il-mużika tradizzjonali Maltija, u l-aktar strumenti b’tonalità primarja (il-flawt u l-vuċi). Jeħtieġ li l-istudju tal-intunar intenzjonali (ir-rifjut ta’ standard ta’ 12-il ton) biex jgħaqqad il-perspettiva storika u kontemporanja tal-intunar, mit-tradizzjonijiet kollha tal-mużika u l-arti tal-ħoss, kif ukoll li jinkorpora l-matematika, il-lingwistika u l-ideat ta’ lingwa formali u sistemi ta’ komunikazzjoni, kif ukoll l-akustika u l-istudji fil-perċezzjoni psikoakustika. Il-komunitajiet żgħar u iżolati ta’ spiss ikunu detenturi ta’ artifatti kulturali speċjali, inkluż intonar reġjonali, kanzunetti, ħrejjef, u ideat reġjonali. Peress li iżolati lingwistiċi u kreoli jistgħu jipprovdu intuwizzjoni fil-funzjoni tal-lingwa tal-bniedem b’mod sħiħ, iżolati mużikali u kombinazzjonijiet kulturali jistgħu jagħmlu l-istess, speċjalment fil-qasam ta’ mużika li tistinka biex tneħħi ċ-ċentiżmu kulturali. Dan il-proġett se jiffoka fuq in-natura mhux ipproċessata tal-vuċi u l-flawtijiet u l-flessibbiltà tagħhom fil-logħob ta’ struttura armonika profonda minħabba l-flessibbiltà tat-tonalità tagħhom.


Dwar l-Artist

Noah Jordan jaħdem f’diversi aspetti tal-ħolqien tal-mużika: l-improvizzazzjoni, il-kompożizzjoni, il-produzzjoni, l-arti tal-ħoss, u l-arti interdixxiplinari. Parti kbira tal-ħidma tiegħu tiffoka fuq il-dekolonizzazzjoni tal-mużika, speċifikament permezz tal-qasam tat-tonalità u l-intunar. Ix-xogħlijiet tiegħu jużaw is-simboli u l-mudelli ta’ dan il-proċess ta’ qsim ta’ fruntiera metafiżika u psikoloġika tal-arketipi rappreżentati permezz ta’ relazzjonijiet numeriċi astratti li jidħlu fid-dinja fiżika permezz ta’ vibrazzjoni, u l-proċessi kulturali li qed ngħaddu minnhom bħala ċittadini tad-dinja matul iż-żmien ta’ globaliżmu u komunikazzjoni ipermassa. Permezz ta’ spettru ta’ tonalità infinita, fuq sett diskret (u żgħir) tat-tonalità, il-possibbiltajiet bla limitu jippermettu kemm natura deskrittiva akbar tad-diversità vasta ta’ mużika madwar id-dinja, kif ukoll kumplessità possibbilment intanġibbli ta’ mużika futura hekk kif nesploraw in-natura tar-relazzjonijiet ta’ armoniċi ogħla. Ix-xogħol tiegħu jinkludi improvizzazzjonijiet għal pjanu mikrotonali solo (The Devil, The Moon), duo Jazz bi 17-il ton (Formality vs Reality), mużika “akusmatika” (acousmatic) u arti tal-ħoss (Ís), hiphop mikrotonali b’kollaborazzjoni ma’ poeti u kompożituri sperimentali fil-Messiku (Noah Nabora), u skultura tal-ħoss (Bone Saga).

Ritratt ta’ Julia Hoffman