Lee Campbell (Renju Unit)

Artist f’Residenza, April 2019

Kreditu tar-ritratt: Sylvia Rimat


DWAR IL-PROĠETT

Strange Continutities

Din ir-residenza għandha l-għan li toħloq konnessjonijiet bejn it-tħassib fi ħdan il-prattika tal-arti tiegħi f’relazzjoni mal-mezz tal-ħoss u l-att tas-smigħ, nuqqas fil-vista, u l-arti tal-ventrilokwiżmu kif deskritt minn Steven Connor f’Dumbstruck: a cultural history of ventriloquism (2000) bħala mezz ta’ esplorazzjoni ta’ “relazzjonijiet bejn il-viżjoni u s-smigħ” (2000:14). Connor ikompli billi jagħmel osservazzjonijiet interessanti dwar kif in-nies li huma neqsin mid-dawl jorjentaw ruħhom f’dinja fejn il-ħoss huwa bla waqfien:

Ma nistgħux naħarbu mill-ħoss li jilħaqna kullimkien u jsus fuqna bla waqfien. Anke fil-kondizzjonijiet ta’ deprivazzjoni sensorja radikali, il-ħsejjes tal-ġisem, iż-żaqżiq tal-ġogi, il-ħoss tas-snien, ir-ritmu tad-demm ippumpjat, jippersistu u jinsistu […] Il-persuna għamja jew il-persuna li tiddependi biss fuq is-smigħ hi mimlija. Il-persuna għamja tgħix f’ġisimha aktar milli fid-dinja: iżda huwa tip partikolari ta’ ġisem, ġisem mogħti forma konvinċenti iżda impermanenti u volum mill-esperjenza tal-ħoss, li tistabbilixxi kontinwità stramba bejn ġewwa u barra.

(2000: 17-18)

B’interess qawwi fil-kunċett ta’ Connor, din ir-residenza għandha l-għan li ttejjeb il-wisa’ u l-fond tal-għarfien dwar il-kultura umana fir-rigward tal-fehim dejjem jikber tal-indeboliment tal-viżjoni. Se tipprova tagħmel dan billi tinvolvi kemm persuni li jaraw kif ukoll dawk li ma jarawx f’sensiela ta’ esperimenti prattiċi li jimpjegaw pedagoġiji artistiċi biex jesploraw il-ħoss u l-effett tiegħu fuq il-ġisem, l-att ta’ smigħ u komunikazzjoni f’termini tal-kliem li n-nies jagħżlu li jgħidu u li jistgħu jiddeskrivu l-affarijiet. Il-parteċipanti (dawk li huma neqsin mid-dawl u dawk li m’humiex) se jieħdu sehem f’sensiela ta’ attivitajiet li jagħtu prijorità lill-importanza tas-smigħ. B’hekk jiġi esplorat jekk il-parteċipazzjoni tagħhom tistax tiżvela modi riveduti ta’ esplorazzjoni tal-ġisem li jaffettwaw fil-ħin u l-ispazju u turi li l-fatt li persuna b’vista batuta tiftaħ modi kif wieħed jaħseb mill-ġdid kif jista’ jieħu sehem fl-att tas-smigħ, forsi lil hinn mil-livelli normali ta’ smigħ ta’ individwu li jara.

Segwi r-residenza ta’ Lee Campbell fuq il-blog tiegħu:
leecampbellvisionimpairment research.blogspot.com


DWAR L-ARTIST

Dr Lee Campbell huwa artist, kuratur u lecturer f’Central Saint Martins kif ukoll fil-kulleġġi ta’ Camberwell, Chelsea u Wimbledon. Il-prattika tal-arti ta’ Lee tgħaqqad metodoloġiji tal-Prestazzjoni u tal-Arti biex tesplora kif it-tifsira hija mibnija permezz ta’ politika ta’ spazju, u kif il-politika tal-artisti tiġi artikolata permezz ta’ lingwi viżwali u verbali espressi permezz ta’ mezzi artistiċi varji inklużi l-prestazzjoni, l-fotografija u l-films. Il-metodoloġija tax-xogħol tiegħu tpoġġi enfasi fuq l-esperjenza korporali li ntużat fuq l-esperjenza tiegħu bħala artist li juża l-ġisem bħala l-prinċipju ewlieni biex isir ix-xogħol. Ir-riċerka ta’ Lee ġiet ippubblikata internazzjonalment f’pubblikazzjonijiet reċenti, inkluż PARtake: The Journal of Performance as Research, Body Space Technology and Performance Paradigm. Bħalissa huwa qed jaħdem fuq kollezzjoni editjata, “Leap into Action: Critical Performative Pedagogies, in Art & Design Education (Peter Lang, USA)”. Attwalment huwa resident bħala parti mill-programm Conditions artist studio fi Croydon.