Residenza għall Artisti

Home / Residenza għall Artisti

Spazju Kreattiv jistieden lill-kreattivi mill-oqsma kollha biex japplikaw għal programm immersiv u bbażat fil-komunità ta’ artist f’residenza li jdum bejn ġimagħtejn u erba’ ġimgħat.

Dawn ir-residenzi huma bbażati fil-kuntest ta’ xena kreattiva kulturali li qed tikber f’Malta fl-istess waqt mal-għan ta’ Spazju Kreattiv li jkun katalist għall-arti kontemporanja f’Malta u li jippermetti kollaborazzjoni internazzjonali.

Il-programm ta’ residenza tagħna għandu l-għan li jarrikkixxi d-diversità kulturali fix-xena kreattiva ta’ Malta billi jħeġġeġ il-laqgħat u l-iskambji bejn l-artisti internazzjonali u dawk Maltin, il-kollaboraturi u l-komunitajiet kreattivi kif ukoll l-ambjenti fiżiċi u virtwali. Il-qafas ta’ residenza se jipprovdi ż-żmien għar-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll opportunitajiet biex il-kreattivi jinvolvu ruħhom mal-komunitajiet fil-preżentazzjoni tax-xogħol.


Interessat?

Biex tkun taf dwar sejħiet futuri, inkiteb fin-newsletter tagħna jew segwina fuq Instagram jew Facebook.

Perjodi ta’ żmien
BĦALISSA S-SEJĦIET HUMA MAGĦLUQIN


Ir-Residenzi Tagħna

Residenza tal-Artisti ta’ Spazju Kreattiv f’Malta b’kollaborazzjoni ma’ Valletta Design Cluster

Tul ta’ Residenza: 3 – 4 ġimgħat

Post ta’ Residenza: Il-Belt Valletta, Malta

 

Mill-2019/2020, il-Fondazzjoni Kreattività se tibda kollaborazzjoni multi-annwali mal-Valletta Design Cluster, spazju tal-komunità għall-prattika kulturali u kreattiva li jinsab fil-bini rinnovat tal-Biċċerija fil-Belt Valletta. Il-Valletta Design Cluster jifforma parti mill-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta, organizzazzjoni storika mill-Kapitali Ewropea tal-Kultura fil-Belt Valletta, Malta fl-2018. Ir-residenzi, li huma bbażati fil-Belt, huma mmirati l-aktar lejn artisti u kreattivi mill-Pajjiżi tan-Nofsinhar Globali /Euromed/MENA. Se tingħata preferenza lil applikazzjonijiet li jittrattaw bidliet soċjali, demografiċi u kulturali fiż-żoni ta’ wirt urban li għaddejjin minn trasformazzjoni urbana mgħaġġla. Dawn ir-residenzi se jfittxu li jipprovdu opportunitajiet lil artisti f’residenza magħżula biex jikkollaboraw ma’ komunitajiet lokali speċifiċi li għandhom interess komuni fi tradizzjonijiet, xejriet soċjali u prattiki kreattivi kontemporanji li ilhom jeżistu, inkluż l-involviment mal-kultura materjali (“ħolqien”), l-ispazju urban, u l-prattiki tat-tfassil tal-postijiet. L-artisti/kreattivi se jkollhom l-opportunità li jużaw il-faċilitajiet tal-Valletta Design Cluster, inkluż tagħmir tal-manifattura diġitali fl-ispazju komunali (makerspace) tiegħu, faċilitajiet ta’ ħidma bi sħab, kmamar tal-laqgħat/tal-workshops, spazju tal-ikel, u żoni pubbliċi inkluż il-ġnien li għandhom fuq il-bejt. Kull residenza tista’ takkomoda sa erba’ (4) artisti/prattikanti li jikkollaboraw flimkien fuq proġett/tema ewlenija identifikata b’mod ċar. Meta l-applikant ikun aktar minn artist/prattikant wieħed, jeħtieġ li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni li turi kif it-tema identifikata se tiġi indirizzata b’mod multidixxiplinarju u minn perspettivi multipli.

Residenza tal-Artisti ta’ Spazju Kreattiv f’Għawdex

Tul ta’ Residenza: 3 – 4 ġimgħat

Post ta’ Residenza: Għawdex

Il-proġetti ta’ residenza ser ikunu bbażati fil-gżira rurali ta’ Għawdex, u ser ikunu ppjanati f’komunità mill-qrib u huma maħsuba biex jimmassimizzaw l-immersjoni kulturali fi ħdan il-gżira u l-komunitajiet tagħha, il-pajsaġġi, il-baħar u l-ħsejjes, u l-esplorazzjoni kontemporanja tad-diversità kulturali li teżisti hemmhekk.

Residenza b’enfasi fuq it-tfal u ż-żgħażagħ

Tul ta' Residenza: 2 – 3 ġimgħat

Post ta’ Residenza: Malta

Din ir-residenza hija opportunità għat-tfal u ż-żgħażagħ ta’ bejn 0–17-il sena biex jipparteċipaw b’mod attiv fi proġett ma’ kreattivi li huma sensittivi għall-ħidma f’kuntesti bħal dawn. L-inizjattiva hija parti mill-għan ta’ Spazju Kreattiv għall-involviment attiv u l-għoti tas-setgħa lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin fil-kreattività. It-taqsima hija organizzata b’kollaborazzjoni ma’ ŻiguŻajg Festival Internazzjonali tal-Arti għat-Tfal u ż-Żgħażagħ u l-Aġenzija Żgħażagħ, l-Organizzazzjoni Nazzjonali taż-Żgħażagħ.

Il-Prijoritajiet tal-Programm ta’ Residenza tal-artisti

l-applikazzjonijiet se jiġu kkunsidrati fir-rigward tal-viżjonijiet strateġiċi ġenerali tal-Fondazzjoni Kreattività. Se tingħata prijorità lil dawk l-applikanti li:

  • Jikkollabora direttament u b’mod attiv mal-komunitajiet u l-kulturi lokali;
  • Huma lesti li jinteraġixxu/jagħmlu networking b’mod produttiv ma’ kreattivi u/jew organizzazzjonijiet Maltin;
  • Jaħdmu f’kuntest li jirrelata direttament mal-programm/i tal-Fondazzjoni Kreattività elenkat/i;
  • Forom kreattivi preżenti li qed jitfaċċaw bħalissa jew li mhumiex rappreżentati biżżejjed f’Malta u Għawdex.

Kundizzjonijiet
Fondazzjoni Kreattività se tipprovdi lil dawk magħżula:

·  Akkomodazzjoni (il-post eżatt jiġi ddeterminat fi stadju aktar tard);

·  Trasferimenti mill-ajruport;

·  Sussistenza ta’ kuljum;

·  Provvediment tal-proġett;·  Assistenza professjonali fil-koordinazzjoni u l-iżvilupp tal-inizjattiva.

L-ispejjeż tat-titjiriet huma r-responsabbiltà tal-applikanti magħżula u għandhom jiġu bbukkjati wara konsultazzjoni ma’ Fondazzjoni Kreattività.


Residenzi 2021

Sabine Küper-Büsch u Thomas Büsch
Artisti f’Residenza, 2021
Noah Jordan
Artist f’Residenza, 2021
Andrea Botto
Artista f’Residenza, 2021
Lara Lepionka
Artista f’Residenza, 2021
Cédrine Scheidig
Artista f’Residenza, 2021


Residenzi 2019

Lee Campbell
Artist f’Residenza, April 2019
Sarah Vella u Lisa Colette Bysheim
Artisti f’Residenza, Lulju 2019
Katarina Radovic
Artist f’Residenza, Settembru 2019

Diana Greene
Artista f’Residenza, Ottobru 2019