Joséphine A. Garibaldi & Paul Zmolek (USA)

Artisti f’Residenza, 2022

DWAR IL-PROĠETT

Joséphine A. Garibaldi u Paul Zmolek jaħdmu flimkien bħala Callous Physical Theatre u għandhom l-għan li jrawmu kollaborazzjoni fost komunitajiet, dixxiplini u kulturi b’mod reġjonali, nazzjonali u internazzjonali permezz ta’ prattika dijaloġika ta’ produzzjoni ta’ xogħol artistiku, riċerka u pedagoġija.