DIY Synth Building Workshop

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Waqt dan il-workshop, il-parteċipanti jiġu ntrodotti għall-ħiliet bażiċi tal-issaldjar u jitgħallmu kif jibnu dan l-apparat sempliċi.

Open Studio Sharing: Opening Doors Association

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Opening Doors Association, organizzazzjoni volontarja li tistinka biex toffri opportunitajiet fis-settur artistiku u kreattiv lil adulti b'diżabilitajiet intellettwali, tippreżenta ‘Open Studio’ fejn l-artisti tagħha juru x-xogħolijiet artistiċi fiż-żfin, teatru u mużika li qedin jippreparaw, f'avveniment li huwa b’xejn u miftuħ għall-pubbliku.

ĊineXjenza: Weed the People

Dan id-dokumentarju jiddiskuti l-istorja polarizzata tal-pjanta kontroversjali tal-kannabis - b’mod partikulari l-użu tagħha fil-qasam mediku.

Kids Dig Science: Insects

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Insetti - Tħobbhom jew tobgħodhom, l-insetti jinsabu kullimkien.

Staging Rage

Staging Rage hija riċerka li għandha l-għan li tibni metodu teatrali fiżiku li juri l-istat tar-rabja mingħajr ċensura. Dan se jsir billi ngħaqqdu t-teatralità tal-prestazzjoni waqt li xorta nkunu kapaċi, bit-teknika tal-Mime, npoġġu lilna infusna bħala "lilna nfusna" (mhux karattru u lanqas attur).

Malta Café Scientifique: The Evolution of Cobots

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Ir-robots qegħdin jieħdu d-dinja fil-kontroll taghhom! Għal ħafna snin din kienet tema popolari għall-kittieba tal-finzjoni tax-xjenza, li għoġobhom jidħlu fil-perikli u l-kwistjonijiet etiċi ta ' rivoluzzjoni bħal din.

Elektronika – Presentation and Performance

Studjows Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja

Elektronika huwa proġett ġdid li għandu l-għan li jiżviluppa storiografija tal-mużika elettronika f'Malta.

ĊineXjenza: Icarus

Dr. Rodchenkov jikxef l-istorja wara l-ikbar skandlu fid-dinja tal-isport - dak li proprju iprojbixxa r-Russja milli tikkompeti fil-logħob Olimpiċi għal erba’ snin.

Away from the Comfort Zone
EMM’s Mini-Documentary

Ċinema ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Valletta

Mill-konċepiment tal-ewwel proġett mid-dar tal-EMM, ftit iktar minn sena ilu, l-ewwel edizzjoni ta' Away from the Comfort Zone ġiet ċirku sħiħ.

ĊineXjenza: The Human Brain on Film

Il-moħħ tal-bniedem huwa tema frekwenti li jintwera fil-films. Fis-16 ta' Marzu, riċerkaturi diversi sa jkunu qeghdin jaqsmu t-tajjeb, il-ħażin, u anke n-naħa kerha tax-xjenza newroloġika fil-films.

Malta Café Scientifique: Racing Through Time

Online

Fil- ‘Motor-sports’, l-iskop ta’ tellieqa huwa l-veloċità. Dan huwa affettwat minn bosta fatturi bħall-forzi tas-sewqan u reżistenza ta l-arja l-aċċelerazzjoni u aktar.

ĊineXjenza: Fish, Food & Filth

Online

Kont taf illi nofs l-ikel li jigi prodott huwa moħli? L-iżvilupp tal-industrija tal-ikel bdiet fis-seklu għoxrin.  L-industrija għandha rwol importanti fis-saħħa pubblika, sanita’ u sigurta’ tal-ikel, żvilupp soċjali, u nutrizzjoni. 

Malta Café Scientifique: Eating Disorders

Online

Il-pandemija tal-COVID-19 apparti li affetwat s-saħħa fiżika tagħna, affettwat drastikament is-saħħa mentali tagħna u l-istil ta’ ħajja.Infatti, mhux sorpriża li d-drawwiet tal-ikel tagħna setgħu nbidlu, bil-biċċa l-kbira tan-nies jiksbu ftit piz żejjed.