Kartolina Milied 2020

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja

Wara sejħa miftuħa li saret minn Dr Lydia Abela għal tpinġijiet għall-Kartolina tal-Milied 2020 din il-wirja se naraw is-sottomissjoni tat-tfal kollha bil-għan li niċċelebraw it-talent tat-tfal u żgħażagħ li pparteċipaw.

Faith.

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Faith. (il-Fidi) – kunċett ferm akbar minn kemm tista’ tissuġġerixxi dik il-kelma ċkejkna nfisha. Għall-individwu pereżempju, jista' jindika s-sistema ta’ twemmin tiegħu, li wiret jew kiseb b’xi mod ieħor.

Dehumaneation

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Nesploraw l-ispazju bejn id-deżumanizzazzjoni, l-umiljazzjoni u n-nazzjon permezz ta’ perspettiva ġeopolitika u storika.

{v}

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-pittura “L-Oriġini tad-Dinja” ta’ Gustav Courbet, x’aktarx li hija waħda mill-aktar xogħlijiet storiċi magħrufin.

Carnival Costumes Exhibition

Atrium / Atrium Approach

Esebizzjoni tal-Kostumi tal-Kompetizzjoni tal-Karnival 2021 minn Festivals Malta li tikkonsisti f' Kostumi tal-Karnival elaborati mill-parteċipanti li normalment jieħdu sehem fil-Kompetizzjoni tal-Kostumi tal-Karnival.

Variable Depth, Shallow Water

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Izabela Pluta hija artista mwielda fil-Polonja u bbażata fl-Awstralja, li tuża l-fotografija biex tinterpreta u tagħti kunċett ġdid lir-rwol li għandhom l-immaġni llum.

Anatomy of a Viral Landscape

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-mapep huma rappreżentazzjoni ċatta ta’ pajsaġġi tridimensjonali. Jiddelinjaw pajjiżi, kontinenti, stati u korpi tal-ilma. Kelli naqta’ saffi sħaħ ta’ kodiċi biex nirranġa l-ġeografija.

SURA

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja

Sura hija kollezzjoni ta’ pupi maħdumin bl-idejn bl-ilħna u l-istejjer tagħhom. Kull pupa hija attentat biex nifhmu il-għaliex il-bniedem iħoss il-bżonn li joħloq oġġett fix-xbieha tiegħu.

Nothing Really Matters

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja

Nothing Really Matters hija wirja ta’ pitturi mnebbħa minn għadd ta’ mistoqsijiet li, tul dawn l-aħħar snin, tnisslu fil-ħsibijiet tal-artista Debbie Caruana Dingli, u li huma ndirizzati lill-ommijiet “fittizji”, ommijiiet li ċċaħħdu minn uliedhom minħabba xi reat kriminali jew ieħor li kienu wettqu.

Twilight Zone – Between Analogue and Digital Media

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Malta hija post fejn baqgħet tgħix it-tradizzjoni tal-logħob tan-nar. Dan narawh bħala mod kif nieħdu pjaċir billi nikkomunikaw mal-enerġija u l-ħeġġa tad-dawl.

Ennead
MFA in Digital Arts Exhibition 2021

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-Wirja tal-Gradwazzjoni se turi l-proġetti finali tal-koorti tal-istudenti wara l-programm tal-grad tal-MFA fl-Arti Diġitali organizzat mid-Dipartiment tal-Arti Diġitali fl-Università ta’ Malta. Bħala wirja ta’ gradwazzjoni, ix-xogħol jirrappreżenta l-qofol ta’ riċerka diretta prattika.

Conditioned Comforts

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

L-ewwel wirja ta' Emma Fsadni fuq skala kbira turi l-iżvilupp fit-tħassib tagħha dwar l-istat tal-ġenerazzjoni tagħha, imgeżwer kif inhu, fl-għodda ta’ serħan il-moħħ tal-wieħed u għoxrin seklu.

MUŻE X- Shaping Museum Futures

Spazju B, Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Wara s-suċċess tas-serje onlajn li saru fl-2020, l-avveniment MUŻE.X SHAPING MUSEUM FUTURES se jikkonsisti f’konferenza u wirja bil-għan li jippreżentaw l-aħħar ħsibijiet, azzjonijiet u inizjattivi li modestament jew radikalment jitbiegħdu mill-idea tradizzjonali tal-mużew, għal mużew futurist.

The Trail Valletta

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Qatt ħsibt kif jagħmluha? Allura tistiednek tiskopri s-sigrieti kreattivi ta' aktar minn 50 artist kontemporanju l-aktar eċċitanti ta' Malta, fi studios pop-up miftuħa f'għaxar postijiet kulturali fil-belt kapitali.