Monumental artworks to embellish Marsa Junction Project area

Infrastructure Malta għażlet żewġ artisti u żewġ ditti tal-arkitettura minn Malta, Ċipru u r-Rumanija sabiex jipproduċu erba’ xogħlijiet artistiċi kbar għaż-żoni bis-siġar u passaġġi madwar il-flyovers tal-Marsa Junction Project.

PGCert in Digital Curation: Curating in Contemporary Contexts

L-Università ta’ Salford, l-Iskola tal-Arti u l-Media, qed toffri kors postgradwatorju li jagħti numru ta’ krediti fil-Kurazija Diġitali, imfassal għat-tagħlim mill-bogħod onlajn u li jista’ wkoll jinkludi apprendistat professjonali ma’ Spazju Kreattiv f’Malta jew ma’ organizzazzjonijiet kulturali simili fi Greater Manchester.

Wiki Loves Monuments 2020

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-konkors internazzjonali fotografiku, Wiki Loves Monuments, jimmira li jippromwovi u jaqsam għarfien dwar siti ta’ wirt kulturali madwar id-dinja permezz ta’ Wikipedia u Wikimedia Commons.

Proġett XX

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

F’għeluq l-20 anniversarju mir-rimudellar tal-Kavallier ta’ San Ġakbu bħala ċentru għall-kreattività, Spazju Kreattiv jippreżenta Proġett XX. Il-wirja tesplora l-passat reċenti tal-bini bħala ħanut tan-NAAFI tas-Servizzi Brittaniċi, stamperija tal-gvern kif ukoll it-trasformazzjoni tiegħu f’ċentru għall-kreattività. L-iskeda ta’ żmien hija artikolata permezz ta’ rakkonti orali tal-istorja u dokumentazzjoni viżiva.

ABOUT ORDER

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-wirja ABOUT ORDER (Dwar l-Ordni) mill-artisti Sandra Contreras, Anette Kuhn, Sabine Linse, Mariel Poppe, Héctor Velázquez u María Tello tadotta frammenti tal-istorja kulturali Maltija u d-dinamika tagħhom.

Marsa Junction Project Public Art Exhibition

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

In collaboration with Infrastructure Malta, Spazju Kreattiv will be displaying the winning models for the open call for public art to embellish the Marsa Junction Project. This is an opportunity to observe these monuments before they come to life and become a public art fixture.

Faith.

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Faith. (il-Fidi) – kunċett ferm akbar minn kemm tista’ tissuġġerixxi dik il-kelma ċkejkna nfisha. Għall-individwu pereżempju, jista' jindika s-sistema ta’ twemmin tiegħu, li wiret jew kiseb b’xi mod ieħor.

Mil-Lenti tal-Poplu: Djarju Kwarantina

Waħda mill-ewwel industriji li kellha impatt f’daqqa u sostanzjali mill-pandemija tal-COVID-19 kienet bla dubju dik tal-arti u s-settur kreattiv. Minħabba l-kriżi globali tas-saħħa, sa nofs Marzu 2020, il-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet kulturali madwar id-dinja ngħalqu b’mod indefinit.

Dehumaneation

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Nesploraw l-ispazju bejn id-deżumanizzazzjoni, l-umiljazzjoni u n-nazzjon permezz ta’ perspettiva ġeopolitika u storika.

{v}

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-pittura “L-Oriġini tad-Dinja” ta’ Gustav Courbet, x’aktarx li hija waħda mill-aktar xogħlijiet storiċi magħrufin.

Carnival Costumes Exhibition

Atrium Approach

Esebizzjoni tal-Kostumi tal-Kompetizzjoni tal-Karnival 2021 minn Festivals Malta li tikkonsisti f' Kostumi tal-Karnival elaborati mill-parteċipanti li normalment jieħdu sehem fil-Kompetizzjoni tal-Kostumi tal-Karnival.

Variable Depth, Shallow Water

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Izabela Pluta hija artista mwielda fil-Polonja u bbażata fl-Awstralja, li tuża l-fotografija biex tinterpreta u tagħti kunċett ġdid lir-rwol li għandhom l-immaġni llum.

SURA

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja

Sura hija kollezzjoni ta’ pupi maħdumin bl-idejn bl-ilħna u l-istejjer tagħhom. Kull pupa hija attentat biex nifhmu il-għaliex il-bniedem iħoss il-bżonn li joħloq oġġett fix-xbieha tiegħu.

Nothing Really Matters

Spazji Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja

Nothing Really Matters hija wirja ta’ pitturi mnebbħa minn għadd ta’ mistoqsijiet li, tul dawn l-aħħar snin, tnisslu fil-ħsibijiet tal-artista Debbie Caruana Dingli, u li huma ndirizzati lill-ommijiet “fittizji”, ommijiiet li ċċaħħdu minn uliedhom minħabba xi reat kriminali jew ieħor li kienu wettqu.

Art Additives 2020/21

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Art Additives huma avvenimenti b’xejn fejn nies minn kull qasam tal-ħajja jistgħu jkomplu jew jibdew jesploraw l-interessi tagħhom fl-arti b’mod ġenerali.