ŻfinMade

Loading Events

ŻfinMade

26 November 2020 @ 8:00 pm - 9:10 pm
|Recurring Event (See all)

An event every day that begins at 8:00 pm, repeating until 29 November 2020

ŻfinMade hija inizjattiva ġdida ta’ ŻfinMalta, liema waħda tistieden sitt koreografi emerġenti Maltin, sabiex kull wieħed joħloq xogħol solist ġdid flimkien ma’ wieħed miż-żeffiena tal-kumpanija. Il-proġett huwa estensjoni tal-programm Artist fir-Residenza ta’ ŻfinMalta. Dan jingaġġa residenti mill-passat u mill-preżent, u huwa wieħed mill-programmi rinomati annwali tal-kumpanija, preżentat bħala ko-produzzjoni ma’ Spazju Kreattiv, b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta.

ŻfinMade jeżemplifika l-impenn preżenti ta’ ŻfinMalta li jikkoltiva prattiċi ta’ danza kontemporanja f’Malta. Il-proġett jagħti lok għall-impenn li jitrawmu u jiġu mgħallma artisti lokali, u jitressqu f’kuntatt mal-istituzzjonijiet rinomati fil-pajjiż.

ŻfinMalta jipprovdi lil kull wieħed mis-sitt koreografi bir-riżorsi sabiex jiżviluppa u jikkrea xogħol ġdid, inkluż it-tutorat mid-direttur artistiku u t-tim tal-kumpanija, kif ukoll żewġ drammaturgi rinomati internazzjonali Rodia Vomolou  u Thomas Schaupp. ŻfinMade tikkulmina f’erba’ serati ta’ danza b’varar tax-xogħol u b’introduzzjoni tal-koreografi u ż-żeffiena lill-udjenzi ġodda.

Dati u Ħin
Il-Ħamis 26 ta’ Novembru 2020, 8pm
Il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru 2020, 8pm
Is-Sibt 28 ta’ Novembru 2020, 8pm
Il-Ħadd 29 ta’ Novembru 2020, 8pm

Jekk jogħġbok ara hawn taħt għall-iskeda tal-artisti.

Ticket Information

Adult
€20 / €15 / €7
Konċessjonijiet
€15 / €12 / €7
Children
n/a
Cinema Club Members
n/a
Concession tickets include students, senior citizens and Special ID Holders (SID).

Venue Information

Spazju Kreattiv Theatre

St James Cavalier, Castille Place
Valletta, VLT 1060 Malta

Additional Information

Duration
1h 10m
Cert
5+
Language
n/a

Il-Ħamis 26 ta’ Novembru & Is-Sibt 28 Novembru

This Is Not A Solo
Rochelle Gatt
Darba fost l-oħrajn, qabel in-Nokia 3310 u l-moviment kompulsiv tas-sebgħa ‘il fuq u ‘l isfel, aħna konna porużi. Ngħixu fi żmien li fih nassorbu anqas dak li huwa reali u minflok id-dejta qed tassorbi lilna. JIEN NESPERJENZA, JIEN NIRREKORDJA, JIEN INTELLA’ U JIEN NIFREX. Probabbli dawn huma l-aktar mezzi b’saħħithom li wieħed jintegra fil-komunità. Is-sieq il-leminija tagħna mwaħħla ġo gandott tafli tad-‘Datiżmu’, filwaqt li s-sieq ix-xellugija qed tirtogħod il-ħin kollu, tipprova tiġġieled għall-libertà u l-awtentiċità. Aħna naħsbu li aħna l-awuri tagħna nfusna, iżda d-dejta saret arma li taffettwa kif nieħdu d-deċiżjonijiet, mhux l-esseru intern tagħna. This is Not A Solo hija kollaborazzjoni maż-żeffien, u mal-awtur Andrè Agius.

Me to Me
Diane Portelli
Il-modi li bihom aħna niffurmaw l-identitajiet jista’ jiddependi mill-istejjer li noħolqu u nirrakuntaw lilna nfusna. Me to Me tesplora li d-djalogu personali u intern, li jikkulmina fi spettru sħiħ ta’ emozzjonijiet. Iffukata u mibnija madwar it-teknika tar-raġunar awtobijografiku, użata biex tiddokumenta n-narrativa interna ta’ dak li jkun, aħna xhieda tal-vjaġġ personali taż-żeffin hekk kif hu jissielet mal-vuċijiet u jinnegozja magħhom huwa stess.

Non-Linear Body/ies
Maria Concetta Cariello
Non-Linear Body/ies tistabilixxi l-vjaġġ taż-żeffien minn ġewwa diversi korpi tal-eżistenza vibrazzjonali umana: dik fiżika, emozzjonali, mentali u spiritwali. Huwa vjaġġ intier personali u universali, permezz tal-esplorazzjoni tal-ħames elementi tal-prattika somatika: in-nifs, il-vokalizzazzjoni, il-kuntatt, il-moviment u l-ħemda tal-kwiet. Qed issejjaħ ir-ritorn għall-għerf tal-ġisem u għas-sejba tal-konnessjonijiet awtentiċi u intimi ma’ kull aspett tal-eżistenza ta’ ġewwa tagħna.


Il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru & Il-Ħadd 29 ta’ Novembru

HER
Julienne Schembri & Deborah Falzon

HER tfittex li tirrakonta l-istorja ta’ waħda mill-aktar esperjenzi ta’ mara rimarkabbli ta’ migrazzjoni u ta’ sejba tas-saħħa tad-danza fl-isfera tal-attiviżmu. Permezz tas-saħħa tal-prestazzjoni, Schembri u Falzon joħolqu kuxjenza mhux biss tar-reżiljenza, is-saħħa u l-bravura tal-mara, iżda tal-immigranti kollha li jgħixu fil-kommunitajiet. Dan is-solo huwa kontinwazzjoni ta’ Dance Beyond Borders, b’għajnuna mir-Research Support Grant (Art Council Malta), u jistieden lill-kollaboraturi biex iġibu rispons diversifikat u artistiku għall-istorja biex joħolqu eperjenza sensorjali u provokattiva.

Feed me, I’m full
Zoe Camilleri
Dan is-solo huwa bbażat fuq it-temi tal-immaġini, tal-awtorappreżentazzjoni u validazzjoni, u tal-ideat tal-aspettattivi u tar-realtajiet, f’relazzjoni mad-dinja tax-xejriet, il-likes u l-iscrolls.  Zoe Camilleri tieħu approċċ kritiku u għall-ammont vast ta’ informazzjoni li aħna esposti għaliha kuljum u tistaqsi kif nistgħu nżommu rwieħna aġġornati mad-domanda dejjem tikber għall-perfezzjoni, u kif nittrasferixxu dawn il-kunċetti f’moviment u spazju. Element integrali għax-xogħol tagħha hija l-mużika oriġinali minn ħuwha, Zack Camilleri.

It-Traċċa
Gaby Davies
Dan is-solo jdur mal-kunċett tal-vulnerabbilità, hekk kif jidher minn stat psikoloġiku. L-ispirazzjoni ġejja minn dance residency li Gaby attendiet fl-Indja, fejn ir-riċerka għall-esperjenzi personali, l-osservazzjonijiet u l-moviment wassluha sabiex tirrikonoxxi s-sensittività tal-istati emozzjonali kawża tal-vulnerabilità u l-impatt fuq il-lingwa tal-ġisem, l-interazzjonijiet soċjali u l-benesseri mentali. Ix-xogħol jimmira li juri l-vjaġġ psikoloġiku tal-individwu permezz ta’ koreografija narrattiva astratta.


Tim Kreattiv

Direttur Artistiku: Paolo Mangiola

Koreografu / Żeffien
Rochelle Gatt / Felix Deepen
Julienne Schembri & Deborah Falzon / Andrea Martin Albert
Gaby Davies / Tara Dalli
Maria Concetta Carielllo / Simon Riccardi Zani
Diane Portelli / Keith Micallef
Zoe Camilleri / Amber Van Veen

Drammaturgi: Rodia Vomvolou & Thomas Schaupp
Disinn tad-dawl: Moritz Zavan Stoeckle
Kostumi: Julia Boikova

Photo credit: Neil Grech
ŻfinMade hija ko-produzzjoni ma’ Spazju Kreattiv, preżentata b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta.

Biljetti

Adulti
€20 (iż-żewġ Prestazzjonijiet) / €15 (Prestazzjoni waħda)

Konċessjonijiet
€15 (iż-żewġ Prestazzjonijiet) / €12 (Prestazzjoni waħda)
Studenti, Anzjani u detenturi tal-Karta tal-Identità Speċjali

Video On Demand
€7 (iż-żewġ prestazzjonijiet)