Il-Qarċilla 2023

Loading Events
  • This event has passed.

Il-Qarċilla 2023

16 Frar 2023 @ 8:00 pm
|Recurring Event (See all)

One event on 17 Jannar 2023 at 8:00 pm

‘Kerha fin-nieqa, ħelwa fit-tieqa’ jgħid il-Malti, iżda x’jiġri jekk tibqa’ kerha anke fit-tieqa? Miskina Warda Kanta, ħajjitha kollha tiġġieled kontra l-preġudizzju tan-nies. Vera li kienet sinjuruna, iżda ħadd qatt ma ħabbha għal li hi, iżda biss għall-flusha. Issa li qabżet is-sebgħin sena, fl-aħħar sabet l-imħabba – il-ġuvni Alberto, mill-Arġentina.

F’dan il-jum ta’ ferħ matrimonjali stiednet lil kull min taf, anke lil Joey ‘Elvis’ Sultana, u Danny ’t-Thriller’ Bonnici, li kienu qasmulha qalbha fl-imgħoddi. Sa Dun Rokku Bugatti u l-Onorevoli Kurt Agius Micallef ġew jagħtu l-awguri! Kulħadd miġbur quddiem in-nutar Franġisk de BonBon sabiex jiddikjaraw imħabbithom u l-ġid komuni…kulħadd ħlief l-għarus li donnu ddawwar xi ftit.

U flimkien mal-Qarċilla, għal din l-edizzjoni speċjali ġewwa Spazju Kreattiv, sejrin tkunu tistgħu tassistu b’mod esklussiv għall-Qrejqċa – makkjetta Karnivaleska dwar il-ġrajja imwiegħra ta’ Warda Kanta sabiex takkumpanja l-Qarċilla!

Tim Kreattiv

Kitba
Alex Vella Gregory

Direzzjoni
Joseph Galea

Mużika
Albert Garzia

Atturi
Karl Schembri
Rachel Micallef
Stephanie Sacco
Fabio Mifsud
Sandro Vella
Nathaniel Galea
Patrick Tanti
Christine Francalanza
Matthew Balzan

Informazzjoni fuq il-Biljetti

Adulti
€10
Konċessjonijiet
€7
Tfal
n/a
Cinema Club Members
n/a
Konċessjonijiet jinkludu studenti, persuni bil-karta anzjan u Special ID holders (SID)

Informazzjoni fuq il-Post

Teatru ta’ Spazju Kreattiv

Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja
Valletta, Malta

Informazzjoni Addizzjonali

Tul ta' Ħin
n/a
Ċert
n/a
Lingwa
n/a