Gabarron | The Colours of Hope

Loading Events

Gabarron | The Colours of Hope

4 Novembru 2022 - 11 Diċembru 2022

L-ewwel kollaborazzjoni ta’ Cristobal Gabarron man-Nazzjonijiet Uniti tmur lura għall-1986. Dak iż-żmien, it-titjira ta’ dik il-ħamiema bajda li qasmet is-smewwiet tad-dinja, waqt li ġarret is-slogan Our Hope for Peace f’munqarha, diġà kienet immirata b’mod inekwivoku lejn it-tama. U dan is-simbolu inbidel immedjatament fil-bolla kommemorattiva tas-Sena Internazzjonali tal-Paċi.

Minħabba t-tlugħ ta’ din il-ħamiema bajda, li tibda din l-esibizzjoni ddedikata lin-Nazzjonijiet Uniti, parti konsiderevoli tal-artist beda jiffoka b’mod intenzjonat fuq l-univers tal-paċi, il-parlamentariżmu, il-libertà u d-drittijiet tal-bniedem. Dik il-kooperazzjoni bejn il-bnedmin li tispira l-iktar prinċipji puri tan-Nazzjonijiet Uniti, li minn dak il-mument ’l hawn bdew jiddependu wkoll fuq ix-xogħlijiet ta’ Gabarron bħala espressjoni ta’ wħud mill-aqwa kommemorazzjonijiet internazzjonali tagħhom.

Għal darba oħra, il-kultura u l-arti, il-ħsieb u l-kreattività pprovdew is-sustanza ewlenija, kif raha Gabarron, ta’ dik it-tama li biha l-bniedem aspira li jbiddel id-direzzjoni.

Apparti l-esibizzjoni prinċipali fi Spazju Kreattiv, il-proġett se jinkludi l-installazzjoni pubblika fi Pjazza San Ġorġ, il-Belt Valletta, bl-isem Universo de Luz (Enlightened Universe), u l-avveniment AMBIT fit-Tempji tal-Ġgantija, ix-Xagħra, Għawdex, li jiġbru flimkien il-kreazzjonijiet artistiċi dwar il-bijodiversità u l-valuri tal-wirt integrali li se jivvjaġġaw madwar il-ħames kontinenti.

ARTIST
Cristóbal Gabarrón

KURATUR
Rupert Cefai

Informazzjoni fuq il-Biljetti

Adulti
n/a
Konċessjonijiet
n/a
Tfal
n/a
Cinema Club Members
n/a
Konċessjonijiet jinkludu studenti, persuni bil-karta anzjan u Special ID holders (SID)

Informazzjoni fuq il-Post

Spazju A, Spazju Kreattiv

Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja
Valletta, Malta

Informazzjoni Addizzjonali

Tul ta' Ħin
n/a
Ċert
n/a
Lingwa
n/a