SURA

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Sura hija kollezzjoni ta’ pupi maħdumin bl-idejn bl-ilħna u l-istejjer tagħhom. Kull pupa hija attentat biex nifhmu il-għaliex il-bniedem iħoss il-bżonn li joħloq oġġett fix-xbieha tiegħu.

Nothing Really Matters

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Nothing Really Matters hija wirja ta’ pitturi mnebbħa minn għadd ta’ mistoqsijiet li, tul dawn l-aħħar snin, tnisslu fil-ħsibijiet tal-artista Debbie Caruana Dingli, u li huma ndirizzati lill-ommijiet “fittizji”, ommijiiet li ċċaħħdu minn uliedhom minħabba xi reat kriminali jew ieħor li kienu wettqu.

Art Additives 2020/21

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Art Additives huma avvenimenti b’xejn fejn nies minn kull qasam tal-ħajja jistgħu jkomplu jew jibdew jesploraw l-interessi tagħhom fl-arti b’mod ġenerali.

ĊineXjenza: Fish, Food & Filth

Online

Kont taf illi nofs l-ikel li jigi prodott huwa moħli? L-iżvilupp tal-industrija tal-ikel bdiet fis-seklu għoxrin.  L-industrija għandha rwol importanti fis-saħħa pubblika, sanita’ u sigurta’ tal-ikel, żvilupp soċjali, u nutrizzjoni. 

Kids Dig Science: Thoughts

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Kif noħorġu b'ideat u nipproċċessaw ħsibijietna, għandu isem fid-dinja xjentifika - ix-Xjenza Konjittiva.

Malta Café Scientifique: Eating Disorders

Online

Il-pandemija tal-COVID-19 apparti li affetwat s-saħħa fiżika tagħna, affettwat drastikament is-saħħa mentali tagħna u l-istil ta’ ħajja.Infatti, mhux sorpriża li d-drawwiet tal-ikel tagħna setgħu nbidlu, bil-biċċa l-kbira tan-nies jiksbu ftit piz żejjed.

MalTease

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Wara s-suċċess ta’ edizzjonijiet preċedenti, inwasslulkom MalTease, proġett ta’ Varjetà u Burlesque ispirat mill-atmosfera tbaqbaq tal-arterja ewlenija tad-divertiment tal-Belt Valletta: Strada Stretta.

IKKREA

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-viżjoni strateġika l-ġdida ta' Spazju Kreattiv hija bbażata fuq it-tliet pilastri ta' Eċċellenza Artistika,  il-Ħidma mal-Komunità u Internazzjonalizzazzjoni. L-programm annwali tagħna jara li jirrifletti dawn il-pilastri permezz tal-proġetti. 

Kaxxa Infernali: Explosions

Teatru ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Żmien ilu xi sajjieda Maltin (u dawk li jaħdmu n-nar) ġieli tellgħu bombi  minn Filfla1 li jkunu għadhom ma ħadux. Din il-gżejra kienet użata fit-taħriġ militari, fejn ġiet ibbumbardjata minn bombi u torpedni  matul il-ħakma Ingliża (1800-1974).

Twilight Zone – Between Analogue and Digital Media

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Malta hija post fejn baqgħet tgħix it-tradizzjoni tal-logħob tan-nar. Dan narawh bħala mod kif nieħdu pjaċir billi nikkomunikaw mal-enerġija u l-ħeġġa tad-dawl.

Master of Fine Arts in Digital Arts – 2021 Showcase

Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastillja, Valletta

Il-Wirja tal-Gradwazzjoni se turi l-proġetti finali tal-koorti tal-istudenti wara l-programm tal-grad tal-MFA fl-Arti Diġitali organizzat mid-Dipartiment tal-Arti Diġitali fl-Università ta’ Malta. Bħala wirja ta’ gradwazzjoni, ix-xogħol jirrappreżenta l-qofol ta’ riċerka diretta prattika.

National Theatre: Follies

Il-musical leġġendarju ta’ Stephen Sondheim qed jiġi mtella’ għall-ewwel darba fit-Teatru Nazzjonali u mxandar b’mod dirett fis-swali taċ-ċinema.

Kids Dig Science: The Deepest Darkest Black

IEQAF! AĦSEB! X'inhu l-iktar post fond, skur, iswed li possibilment tista' taħseb fih? Post tant katakliżmiku li lanqas id-dawl ma jista’ jaħrab. F'dan il-vojt inviżibbli, jiġru affarijiet strambi u huwa l-uniku fenomenu li jġelgħuna niskopru dawn l-ispazji misterjużi.

Francophonie Week in Cinema

Ċinema ta' Spazju Kreattiv Kavallier ta' San Ġakbu, Pjazza Kastilja, Valletta

Madwar id-dinja, il-Ġimgħa tal-Frankofonija se tiġi ċċelebrata mit-2 sal- 5 ta’ Ġunju. Avveniment kulturali li jippromwovi l-lingwa Franċiża, il-kulturi li jitkellmu bil-Franċiż u l-influwenza ta' Franza fis-settur kulturali.

Bolshoi
La Bayadère

Iż-żeffiena tat-tempju Nikiya u l-gwerrier Solor isir jinħabbu u dan jagħti lok għal storja mqanqla b’emozzjonijiet, intrigi u qtil meta r-Rajah u bintu Gamzatti jiskopru l-imħabba projbita tagħhom.
La Bayadère huwa wieħed mill-akbar xogħlijiet fl-istorja tal-ballet klassiku – storja ta’ mħabba, mewt, ġudizzju u tpattija li sseħħ fl-Indja. Settijiet u kostumi inkredibbli, u waħda mill-aktar xeni emblematiċi fil-ballet, “Ir-Renju tad-Dellijiet,” jilluminaw il-ġrajja traġika ta’ Nikiya, iż-żeffiena tat-tempju, u l-imħabba bla tama tagħha għall-gwerrier Sulur, u l-fidwa finali tagħhom. Mhux ta’ min jitlifu!