Slide Karta ta’ Sħubija għaċ-Ċinema

Il-Klabb taċ-Ċinema tagħna qiegħed dejjem jikber kull ma jmur, b’dilettanti u film buffs li jissieħbu ta’ kuljum! Li ssir Membru taċ-Ċinema ta’ Spazju Kreattiv tfisser li jkollok sħubija għal ħajtek u jiswa biss €5, jew €3 biss jekk int student jew ċittadin anzjan!

Din il-karta ta' sħubija tagħtik aċċess esklussiv għal skontijiet biex tara l-films li jkunu qed jintwerew fiċ-ċinema tagħna fil-Belt Valletta.

Wara li timla d-dettalji tiegħek permezz ta’ din il-formola se tasallek email li tikkonfermalek li rċevejna l-applikazzjoni tiegħek. L-email se jkun fiha wkoll informazzjoni dwar kif tipproċedi biex tħallas. Biex tikkonferma s-sħubija taċ-ċinema tiegħek, agħfas il-ħolqa fl-email li nibagħtulek u tista’ tħallas il-miżata tas-sħubija. Wara dan, tkun tista’ tiġbor il-karta tas-sħubija tiegħek minn Spazju Kreattiv. Biex tabbona, imla l-formola fl-aħħar parti ta' dil-paġna.

Template Kontenut esklussiv b’xejn. 1 Avvenimenti esklussivi għall-membri. 2 Possibbiltà ta’ skont ulterjuri fuq wirjiet skedati ta’ films. 4 Għadd ta’ films b’xejn. 5 ­Newsletter taċ-ċinema li se tintbagħat kull xahar, li tinkludi kontenut esklussiv, skontijiet ulterjuri u avvenimenti u l-iskeda tax-xahar ta’ wara. 6 ­Prezzijiet tal-biljetti skontati. 3 Benefiċċji tas-Sħubija

Adulti: €5
Konċessjonijiet: €3Termini u Kundizzjonijiet

Ġenerali
– Is-sħubija hija disponibbli biss għal individwi minn 16-il sena ’l fuq.
– Is-sħubija taċ-ċinema tiegħek mhix trasferibbli.
– Biljett wieħed biss għal kull skrinjar jista’ jinxtara bil-karta ta’ sħubija.
– Is-sħubija tagħtik aċċess illimitat għall-Programm taċ-Ċinema ta’ Spazju Kreattiv. Il-MET, Bolshoi, RSC, u NT mhumiex parti mill-iskema ta’ sħubija. Biex issir taf aktar dwar l-iskrinings imraħħsa, agħti daqqa t’għajn lejn il-paġna taċ-Ċinema tagħna.
– Qabel ma tidħol għal xi film fiċ-ċinema jew avveniment ċinematografiku, kun ċert li tippreżenta l-karta tas-sħubija tiegħek flimkien mal-biljett li tkun xtrajt.
– Il-karta tas-sħubija hija proprjetà ta’ Spazju Kreattiv.
– Spazju Kreattiv jirriżerva d-dritt li jaġġorna u jbiddel dawn it-Termini u Kundizzjonijiet.

Karta mitlufa jew misruqa
– Jekk il-karta tas-sħubija tintilef jew tinsteraq, il-membru għandu jgħarraf minnufih lil Spazju Kreattiv, u japplika għal oħra.
– ­Biex japplikaw għal karta oħra, il-membri għandhom jinnotifikaw lil Spazju Kreattiv fuq boxoffice@kreattivita.org. Ikun hemm tariffa amministrattiva ta’ €5.

Kanċellazzjoni tas-sħubija – mill-membru
– Il-Membri jistgħu jikkanċellaw is-sħubija tagħhom meta jridu, u għal kwalunkwe raġuni.
– Biex jeffettwaw il-kanċellazzjoni, il-membri għandhom jinnotifikaw lil Spazju Kreattiv permezz tal-posta elettronika lil cine@kreattivita.org.
– Mal-kanċellazzjoni, il-membri għandhom jirritornaw il-kard tas-sħubija lil Spazju Kreattiv.

Kanċellazzjoni tas-sħubija – minn Spazju Kreattiv
– Spazju Kreattiv jirriżerva d-dritt li jtemm is-sħubija f’każ ta’ frodi, dikjarazzjonijiet foloz jew falsifikazzjonijiet fir-reġistrazzjoni, użu frodulenti, irregolarità fil-ħlas, u/jew nuqqas ta’ konformità sħiħa mat-Termini u Kundizzjonijiet.