Fields marked with an * are required
Jekk jogħġbok ikteb dwar il-proġett tiegħek fil-qosor (mhux aktar minn 250 kelma)
Kindly provide a concise description of your proposed work (max 250 words)

Dettalji tal-proġett | Project Details

Jekk jogħġbok immarka dawk kollha meħtieġa. Agħfas hawn għall-aktar dettalji dwar kull post.
Kindly tick all that apply. For comprehensive details about our venues, click here.

Materjal u informazzjoni ta' appoġġ |
Supporting materials and information

Dawn huma bżonnjużi sabiex il-proġett jkun jista' jiġi evalwat skond il-kriterji tal-għażla.
NB: Jekk qed ittella' xi dokumenti jew stampi, jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji fl-ispazju ta' hawn taħt, u tella' d-doumenti tiegħek permezz tal-link provdut hawn taħt.
These are required for the evaluation of the project according to the selection criteria.
NB: If you are uploading files, please specify you are doing so in the fields below and upload files in the link provided below.

Eż. kitba tat-teatru; ritratti jew vidjow relatati mal-proġett; programm tal-mużika; demo (jekk applikabbli)
e.g. theatre script; photos or video of work to be exhibited; music programme; demo (as applicable)

Jekk jogħġbok agħti ħjiel ta' kif se jkunu mqassmin il-jiem/ġimgħat/xjur/snin.
Kindly include time frames of your project.

Dan il-proġett huwa assoċjat ma' finanzjar minn terzi persuni?
Is this proposal associated to any third party funding?

Jekk jogħġbok ikteb paragrafu dwar ir-raġunijiet tiegħek għalfejn tixtieq li l-proġett tiegħek ikun parti mill-programm ta' Spazju Kreattiv. L-ispjegazzjoni tiegħek għandi tinkludi dawn il-punti:
- Għalfejn tixtieq taħem ma' Spazju Kreattiv?
- X'inhuma l-benefiċċji li jistgħu jirriżultaw minn din it-tip ta' kollaborazzjoni?
- B'liema mod il-proġett tiegħek jirrifletti l-viżjoni strateġika ta' Spazju Kreattiv.

Please include a short paragraph explaining the reason/s why you are proposing to work with Spazju Kreattiv. Your text should address the following questions:
- Why would you like to work with Spazju Kreattiv?
- What are the mutual benefits that can result from such a collaboration?
- How does your proposal fit within the outlined strategic vision of Spazju Kreattiv?