Artists’ Residency

Sejħa 2019 Residenza għall-Artisti

[[ IS-SEJĦA HIJA MAGĦLUQA ]]

Il-Fondazzjoni Kreattività tistieden persuni kreattivi mill-oqsma kollha biex japplikaw għal programm ta’ artisti f’residenza immersiv u bbażat fuq il-komunità għall-2019. It-tul ivarja minn ġimgħa sa erbgħa ġimgħat għal residenzi u l-proġetti se jseħħu bejn Jannar tal-2019 u Diċembru tal-2019.

Dawn ir-residenzi huma bbażati fuq il-kuntest ta’ xeba kreattiva kulturali dejjem tikber f’Malta, f’konformità mar-rwol tal-Fondazzjoni Kreattività bħala katalist tal-espressjoni kontemporanja, legat tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura Valletta 2018 u l-Istrateġija 2020 tal-Kunsill Malti għall-Arti.

F’dan il-qafas, il-programm ta’ residenza tagħna għandu l-għan li jsaħħaħ id-diversità kulturali fi ħdan ix-xena kreattiva nazzjonali billi jinkoraġġixxi laqgħat u skambji bejn artisti internazzjonali u Maltin, il-kollaboraturi kreattivi u l-komunitajiet kif ukoll l-ambjenti kemm fiżiċi kif ukoll virtwali. Il-qafas tar-residenza se jipprovdi l-ħin għar-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll opportunitajiet ta’ interazzjoni mal-komunitajiet fil-preżentazzjoni tax-xogħol.

Kull min hu interessat jista’ japplika għall-fergħat tal-Programm Artisti f’Residenza li ġejjin:

1. Residenza għall-Artisti ta’ Spazju Kreattiv f’Għawdex
Tul tar-Residenza: 3-4 ġimgħat

Il-proġetti ta’ residenza se jkunu bbażati f’Għawdex, il-gżira rurali oħt ta’ Malta, se jkunu ppjanati fi ħdan komunità b’saħħitha u huma ddisinjati biex jimmassimizzaw l-immersjoni kulturali fi ħdan il-gżira u l-komunitajiet tagħha; mal-pajsaġġi, ibħra u ħsejjes tagħha, u l-esplorazzjoni kontemporanja tad-diversità kulturali li teżisti fiha.

2. Residenza għall-Artisti Spazju Kreattiv f’Malta
Tul tar-Residenza: 3-4 ġimgħat
Post tar-Residenza: Malta

Ir-residenzi bbażati f’Malta se jkollhom l-għan ewlieni li jinvolvu ruħhom ma’ gruppi ta’ minorità madwar il-gżira filwaqt li joħolqu mezz għall-involviment soċjali permezz tal-espressjoni artistika. Inizjattivi bħal dawn se jfittxu li jipprovdu lill-artisti magħżula b’opportunitajiet biex jikkollaboraw ma’ komunitajiet speċifiċi, jagħmlu riċerka u jiżviluppaw rabtiet bejn tradizzjonijiet li ilhom jeżistu, xejriet soċjali u prattiki kontemporanji kreattivi fil-proċess.

3. MalTeen: Residenza b’enfasi fuq żgħażagħ iżgħar
Tul tar-Residenza: 2-3 ġimgħat
Post tar-Residenza: Malta

Ir-residenza MalTeen hija opportunità għal persuni Maltin żgħar ta’ bejn it-13 u s-17-il sena biex jipparteċipaw fi proġett qasir ma’ persuni kreattivi li huma sensittivi għal xogħol ma’ żgħażagħ iżgħar. MalTeen huwa programm artistiku twil sena maħsub għall-involviment attiv u l-għoti tas-setgħa taż-żgħażagħ, prodott bil-kollaborazzjoni ta’ Aġenzija Żgħażagħ, l-Organizzazzjoni Nazzjonali taż-Żgħażagħ.

4. Festival ŻiguŻajg: Residenza b’enfasi fuq it-tfal
Tul tar-Residenza: 2-3 ġimgħat f’Ottubru/Novembru
Post tar-Residenza: Malta

Ir-residenza ŻiguŻajg tfittex li timpenja artisti biex jaħdmu mat-tfal u ż-żgħażagħ tal-etajiet bejn 6 u 12-il sena fi sforz kreattiv li għandu l-għoti tas-setgħa, il-kollaborazzjoni ma’ artisti Maltin u l-iżvilupp kreattiv fil-qalba tiegħu. ŻiguŻajg huwa festival tat-tfal annwali bi programm multidixxiplinari li għandu l-parteċipazzjoni ta’ kumpaniji b’fama internazzjonali u parteċipazzjoni qawwija ta’ kummissjonijiet minn persuni kreattivi Maltin.

Prijoritajiet tal-Programm Artisti f’Residenza

Applikazzjonijiet se jiġu meqjusa skont il-viżjonijiet strateġiċi ġenerali tal-Fondazzjoni Kreattività, madankollu prijorità tingħata lil dawk l-applikanti li:

  • jikkollaboraw b’mod dirett u attiv mal-komunitajiet u l-kulturi lokali;
  • huma lesti li jinteraġixxu/jaħdmu b’mod produttiv ma’ persuni kreattivi u/jew organizzazzjonijiet Maltin;
  • jaħdmu f’kuntest li jirrelata b’mod dirett mal-programm/i elenkat/i ta’ Fondazzjoni Kreattività;
  • jippreżentaw forom kreattivi li bħalissa għadhom emerġenti jew mhumiex rappreżentati ħafna f’Malta u f’Għawdex.

Kundizzjonijiet

Il-Fondazzjoni Kreattività se tipprovdi lil dawk magħżula b’:

  • Akkomodazzjoni (post jiġi determinat aktar tard);
  • Għotja għall-proġett;
  • Transfers tal-ajruport;
  • Assistenza professjonali fil-koordinazzjoni u l-iżvilupp tal-inizjattiva.

Spejjeż tat-titjiriet huma għar-responsabbiltà tal-applikanti magħżula u għandhom jiġu bbukkjati wara konsultazzjoni mal-Fondazzjoni Kreattività.

Skedi

Sejħa tiftaħ nhar il-Ħamis 29 ta’ Marzu 2018
Sejħa tagħlaq nhar il-Ħamis 31 ta’ Mejju 2018
Deċiżjonijiet sa 12 ta’ Lulju tal-2018

Applikazzjoni
Is-sejħa hija magħluqa.

Aktar informazzjoni
Dikjarazzjoni tal-missjoni Fondazzjoni Kreattività: www.kreattivita.org/fondazzjoni/
Viżjoni strateġika Spazju Kreattiv: www.kreattivita.org/spazju/
Qafas tal-Programm Artisti f’Residenza: www.kreattivita.org/en/artists-residency/
Residenzi f’Għawdex li saru: www.imaginegozo.com/past-artists
ŻiguŻajg Festival Internazzonali tal-Arti għal Tfal u Żgħażagħ: www.ziguzajg.org
Dikjarazzjoni tal-missjoni Valletta 2018 Foundation: www.valletta2018.org/mission-statement/
Strateġija 2020 Kunsill Malti għall-Arti: www.artscouncilmalta.org/pages/guidance-advice/resources/strategy-2020