Merħba fi Kreattività.org

Spazju Kreattiv jikkonsisti fi programm ta’ arti kreattiva u avvenimenti kulturali li l-maġġoranza tagħhom jittellgħu f’Malta u Għawdex. Spazju Kreattiv ġie stabbilit mill-Fondazzjoni Kreattività fis-sena 2000 fil-Kavallier ta’ San Ġakbu fil-Belt Valletta, fortizza tas-sittax-il seklu li ġiet konvertita fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kreattività. Nospitaw firxa ta’ spazji għall-esibizzjonijiet, ċinema, teatru fit-tond, programm ta’ artisti f’residenza, u mmexxu numru ta’ festivals fosthom ŻiguŻajg u VIVA (Valletta International Visual Arts Festival).

Il-Programm ta’ Spazju Kreattiv huwa mmexxi mid-direttur artistiku Toni Sant u jiġi żviluppat minn tim li jieħu ħsieb il-programm, l-operat u l-ħidma teknika. Il-Programm huwa magħmul minn taħlita ta’ proġetti u avvenimenti li jiġu sottomessi permezz ta’ sejħa miftuħa u permezz ta’ proġetti oħrajn li jkunu ġew maħluqa, kummissjonati jew prodotti magħna. Jekk tixtieq aktar informazzjoni biex tikkollabora magħna, ejja f’waħda mis-sessjonijiet regolari ta’ IKKREA fejn tista’ tiltaqa’ ma’ wieħed mill-koordinaturi tal-programmi tagħna.


Fergħat tal-Programm

Il-programm ta’ Spazju Kreattiv huwa maqsum f’numru ta’ fergħat – għalkemm bosta avvenimenti jistgħu jaqgħu taħt diversi fergħat.

Spazju Kreattiv Logo_Spazju Kreattiv_PerformingArt-05

Arti Performattiva
It-teatru, iż-żfin u l-mużika huma l-forom tal-arti performattiva l-aktar prominenti fil-programm ta’ Spazju Kreattiv. B’mod regolari nospitaw avvenimenti ta’ xandiriet diretti tat-teatru u ta’ mużika fit-Teatru ta’ Spazju Kreattiv u fi spazji oħrajn fil-binja.

Spazju Kreattiv Logo_Spazju Kreattiv_FILM-02

Film
Iċ-Ċinema ta’ Spazju Kreattiv jinkludi firxa ta’ films internazzjonali u lokali art house, fosthom films li rebħu jew ġew nominati għall-Oscars. Inwasslu wkoll staġuni internazzjonali ta’ mużika, teatru u żfin, li jinkludu xandiriet diretti u encores ta’ produzzjonijiet min-National Theatre, ir-Royal Shakespeare Company, il-Bolshoi Ballet u il-Met Opera.

Spazju Kreattiv Logo_Spazju Kreattiv_VisualArt-06

Arti Viżiva
L-ispazji tal-galleriji u l-istudjows tagħna jospitaw firxa ta’ esibizzjonijiet tal-arti viżiva u proġetti b’xejn, li jinkludu arti tal-vidjow, installazzjonijiet, pittura, fotografija, preżentazzjonijiet ta’ proġetti u spazji ta’ informazzjoni.

Spazju Kreattiv Logo_Spazju Kreattiv_IDEAS-03

Ideat
Il-fergħa tal-Ideat tinkludi firxa wiesgħa ta’ workshops, diskussjonijiet, proġetti ta’ riċerka, konferenzi u avvenimenti oħrajn ta’ żvilupp li għandhom x’jaqsmu mas-settur kreattiv lokali. Dawn l-avvenimenti huma mmirati għal firxa ta’ etajiet u livelli ta’ għarfien.

Spazju Kreattiv Logo_Spazju Kreattiv_youngPeople-08

Tfal Żgħażagħ
Fil-programm tagħna ninkludu firxa wiesgħa ta’ attivitajiet u workshops għat-Tfal u ż-Żgħażagħ, li jinkludu l-organizzazzjoni tal-festival annwali ŻiguŻajg.

Spazju Kreattiv Logo_Spazju Kreattiv_ArtistsResidency_bg

Artisti f’Residenza
Il-programm ta’ Artisti f’Residenza huwa bbażat fuq il-kunċett ta’ immersjoni kulturali. Ir-residenzi jiġu ospitati sabiex tissaħħaħ id-diversità kulturali fi ħdan ix-xena kreattiva lokali, b’hekk tkun iktar faċli biex artisti lokali u internazzjonali jikkollaboraw u jipproduċu xogħlijiet inklussivi bl-għeruq tagħhom fil-komunità u t-tkabbir kollettiv.


Viżjoni strateġika

Il-viżjoni strateġika għall-programm tal-avvenimenti ta’ Spazju Kreattiv hija bbażata fuq tliet prinċipji ewlenin: l-Identità, id-Diversità u l-Eredità. Il-proposti magħżula se jirriflettu u jesploraw dawn l-ideat.

IDENTITÀ: Il-kreattività, l-arti u l-kultura huma kunċetti differenti imma relatati ma’ xulxin. Aħna min aħna bħala komunità kreattiva jiddependi fuq ftehim ċar ta-differenzi u l-affarijiet komuni bejn dawn it-tliet kunċetti. Il-proposti għandhom:

 • ikollhom skop u għanijiet imfissra b’mod ċar;
 • ikunu rilevanti għall-ekoloġija kreattiva ta’ Malta;
 • juru rilevanza internazzjonali (inkluż potenzjal għall-esportazzjoni);
 • jimpenjaw ruħhom direttament mal-identità personali u/jew kollettiva.

DIVERSITÀ: Spazju Kreattiv għandu l-għan li jippreżenta xogħol innovattiv, u jinkoraġġixxi l-kreattività. Fl-istess waqt, bħalma jgħid il-Mission Statement tal-Fondazzjoni Kreattività, aħna nfittxu li naħdmu “sabiex inkunu katalisti għall-ħiliet kreattivi tal-Maltin biex dawn jitqanqlu u jiffjorixxu, u sabiex tagħmel l-arti u l-kultura, kif ukoll l-attivitajiet l-oħra kollha relatati magħhom, dejjem aktar aċċessibli għal kulħadd, inklużi tfal u żgħażagħ u dawk kulturalment u soċjalment żvantaġġjati.” Il-proposta tiegħek għandha:

 • tinvolvi lill-udjenzi bħala parteċipanti attivi;
 • tipprovdi opportunitajiet għal udjenzi ġodda/sottorappreżentati;
 • jkollha komponent interdixxiplinarju.

EREDITÀ: Li nkunu nafu minn fejn bdejna u x’qed inħallu warajna huma kwalitajiet essenzjali bħala parti mill-aspetti tal-eredità. Filwaqt li nkunu konxji tal-wirt u ta’ kif dan il-wirt jaffettwa x-xogħlijiet ġodda, huwa neċċessarju wkoll li xogħlijiet preżentati fil-programm ta’ Spazju Kreattiv ikun juri x’ħa jkun qed jitħalla warajna. Dan kollu se jipprovdi opportunità biex ġenerazzjonijiet futuri japprezzaw l-isforzi kreattivi li jkunu saru fi żmienna. Il-proposti għandhom:

 • juru għarfien tal-kuntest storiku tax-xogħol u l-mezz tiegħu f’Malta;
 • ikollhom pjan għall-preservazzjoni fit-tul tax-xogħol permezz tad-dokumentazzjoni;
 • jikkunsidraw l-impatt attwali u ġejjieni tax-xogħol propost.

Fondazzjoni Kreattività

Il-Fondazzjoni Kreattività ġiet stabbilita fis-sena 2000 meta l-gvern Malti ddeċieda li jistabbilixxi entità uffiċjali bil-għan li jissalvagwardja s-settur kreattiv f’Malta. L-għanijiet ta’ din l-organizzazzjoni huma:

 • Li taġixxi bħala katalist għall-forom kollha tal-espressjoni, billi tipprovdi spazju u tagħti esperjenza li tilħaq u tinvolvi lil kulħadd f’parteċipazzjoni interattiva.
 • Li tistabbilixxi ruħha bħala ċentru għall-iskambju kulturali ma’ pajjiżi oħra, b’hekk tkattar sens ta’ identità kulturali bbażat fuq dimensjonijiet lokali u d-diversità internazzjonali fid-dawl tal-iżvilupp tat-turiżmu kulturali f’Malta.
 • Li toffri djalogu kontinwu bejn id-dixxiplini artistiċi varji, b’tali mod li twettaq u tinkoraġġixxi riċerka u dokumentazzjoni relatata mal-arti u mal-kreattività popolari, filwaqt li trawwem għarfien estetiku u kulturali fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa.
 • Li tikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-prosperità ekonomika u soċjali tal-pajjiż billi tippromwovi l-kreattività artistika bħala mezz alternattiv ta’ divertiment, sodisfazzjon u emanċipazzjoni.

Illum, iċ-Ċermen attwali tal-Fondazzjoni Kreattività huwa is-Sur Rupert Cefai, flimkien ma’ bord magħmul mis-Segretarja tal-bord is-Sa Rachel Deguara u l-membri s-Sur Byon Jo Zammit, is-Sur Alex Borg, is-Sur Francis Debono, s-Sur Mario Micallef, is-Sa Sarah Agius Saliba, s-Sa Gail Demanuele, s-Sa Anabel Spiteri, s-Sa Melaine Scerri, s-Sa Rosette Bonello, s-Sur Edward Portelli u s-Sur Martin Gauci.